Základné informácie o klube MTK Leopoldov

:: Vedenie a výbor MTK

Predseda občianskeho združenia:
Ing. Arch. Matej Jančár

Tajomník:
Phdr. Jozef Krilek

Ekonóm:

Členovia výkonného výboru:
Martin Nosál
Juraj Križan
Mgr. Richard Slovák
PhDr. Adrián Baláž, MBA
Ivan Hegeduš
Tibor Holík
Ľuboš Švestka
Stanislav Piovarči
Jaroslav Gergič


:: Tréneri a vedúci mužstiev

A mužstvo:
Tréneri - Stanislav Piovarči a Ľuboš Švestka
Vedúci mužstva - Martin Nosál

Dorast:
Tréner - Ivan Blaško

Starší žiaci:
Tréneri - Roman Kavuliak a Juraj Pobjecký

Mladší žiaci:
Tréner - Richard Slovák
Vedúci mužstva - Juraj Križan

Prípravka:
Tréner - Ivan Hegeduš